Ödeme Hüküm ve Koşulları

Alternatif bir mali düzenleme kararlaştırılmadıkça, tüm hizmetler MÜŞTERİ tarafından DELUXTUR’a rezervasyon sırasında ödenmelidir. Bu nedenle DELUXTUR, MÜŞTERİ tarafından tam ücret ödendiğinde rezervasyonu onaylayacaktır. Ödemeler, faturada görünen para birimi cinsinden aşağıdaki şekillerde yapılacaktır: Rezervasyon için ödemenin mutabık kalınan tarih ve yönteme kadar alınmaması veya tüm şartların yerine getirilmemesi durumunda, DELUXTUR otomatik olarak MÜŞTERİ ve / veya son tüketicinin böyle bir fesih nedeniyle DELUXTUR'dan herhangi bir hizmet karşılığı veya tutar talep etme hakkı olmaksızın rezervasyonları iptal etmek. DELUXTUR, net fiyatı zamanında alacaktır ve MÜŞTERİ, ödemeden doğabilecek her türlü masraf veya masrafı üstlenir. Bu nedenle, banka masraflarından veya para biriminin değiştirilmesinden kaynaklanan herhangi bir ödeme eksikliği MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. DELUXTUR, sağlanan hizmetler ile ilgili olarak ödenmemiş herhangi bir tutar için, faizle tam ödemeye ek olarak (EURIBOR + yıllık 1.5 puan) DELUXTUR tarafından yapılan tüm masrafların ödenmesini talep etme ve alma hakkına sahiptir. 

HİZMETLERİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Bu Hüküm ve Koşullar, yukarıda belirtilen Hüküm ve Koşulların yerine geçmez ancak bunları tamamlar ve ekler. Genel ve özel Hüküm ve Koşullar arasında çelişki olması durumunda, ikincisi geçerli olacaktır.

KONAKLAMA HİZMETLERİ (GRUP REZERVASYONU DEĞİL): (Çocuklar) Çocuklar için özel koşullar her hizmet tedarikçisiyle kararlaştırılır ve herhangi bir kritere dayalı değildir; bu nedenle ve her kuruluşun / tedarikçinin kendi özel koşullarını veya indirimlerini uyguladığı göz önüne alındığında, MÜŞTERİ rezervasyonu yaparken bu noktayı soracaktır. Konaklama hizmetleri: Bu tür indirimler veya özel koşullar, yalnızca çocuklar bir odayı 2 yetişkinle paylaştığında geçerli olarak anlaşılmalıdır.

COTS (İngiltere) / CRIBS (ABD) - Bu hizmetin gerekli olması durumunda, bazı kuruluşlarda bu tür öğelerin sınırlı kullanılabilirliği olduğundan, rezervasyon yapılırken bu belirtilecektir. Bu ekstra hizmet, gerekirse son tüketici tarafından doğrudan kuruluşta ödenebilir.

Konaklama Hizmetlerinde Üçüncü Kişi Hemen hemen tüm oteller üçüncü bir kişi için yapılan rezervasyonları ilave yataklı çift kişilik oda olarak değerlendirecektir. Otele bağlı olarak değiştiğinden, bir yetişkinin kullanacağı ilave yatak için geçerli olan ek ve / veya indirime başvurun. Çok az sayıda ilave yatak bulunan oteller olduğundan, MÜŞTERİ rezervasyonu yaparken müsaitlik sağlamak zorunludur. Bunun yapılmaması, DELUXTUR'dan herhangi bir hizmet temini veya tutar talep etme hakkı olmaksızın otelde ilave yatağın bulunmamasına neden olabilir.

Konaklama Hizmetlerinde Gösteri Yapılmaması MÜŞTERİ'nin son tüketicisinin konaklama tesisinde önceden uyarı yapmadan göstermemesi iptal olarak kabul edilecektir. DELUXTUR'A önceden danışılmadan ve bir gecenin maliyetinden 100'e kadar değişebilen ödenecek ücretler hakkında MÜŞTERİ'ye bilgi verecek olan DELUXTUR'DAN açık izin alınmadan 'rezervasyonun kullanılmaması' durumunda nihai tüketiciye hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır. 

Değişiklikler DELUXTUR tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe MÜŞTERİ, rezerve edilen kalış süresini veya talep edilen hizmeti kısaltma veya rezervasyon yapıldıktan sonra son tüketicinin isimlerini değiştiremez. Bu tür herhangi bir değişiklik, rezervasyonun iptali olarak kabul edilecektir. Ayrılan süreyi uzatmaya yönelik değişiklikler, uygunluğa tabi olacaktır; uzatma durumunda, fiyat buna göre değiştirilecektir.

İptaller DELUXTUR üzerinden satın alınan turizm hizmetlerinin geri çekilmesi durumunda, MÜŞTERİ, iptal bedeli olarak tahakkuk etmiş olabilecek tutarlar düşülerek ödenmiş tüm meblağları iade etme hakkına sahip olacaktır.

Rezervasyonun kullanılmaması veya erken check-out durumunda, konaklama tesisi orijinal rezervasyon tutarının tamamını tahsil edebilir, bu durumda son tüketiciye geri ödeme uygulanmayacaktır. DELUXTUR üzerinden yapılan rezervasyonlar, çeşitli destinasyonları etkileyebilecek savaş, devrim, terör eylemleri, sınırların kapatılması, salgın hastalıklar, felaketler gibi herhangi bir kısıtlama olmaksızın mücbir sebep durumlarında herhangi bir tarafın talebi üzerine herhangi bir ceza olmaksızın iptal edilebilir. ve özellikle konaklama tesisinin varış yerindeki konumu ve nihai tüketicilerin menşe ülkesi. Diğer hizmetler, MÜŞTERİ'nin ilgili destinasyonlardan (çevrimdışı rezervasyonlar için) veya MÜŞTERİ rezervasyonlarını onayladığında (çevrimiçi rezervasyonlar için) haberdar olacağı farklı rezervasyon / iptal politikalarına sahip olacaktır.

Önemli • Yıl boyunca, bazı konaklama tesisleri, otel değişikliği veya rezervasyon değişikliği olarak yorumlanmayacak olan isim veya ticaret unvanını değiştirebilir. • Bazı ülkelerde "konaklama vergisi" veya "turist vergisi" (EKO-vergi) olarak bilinen ve doğrudan kuruluşta veya / veya havalimanında ödenmesi gereken yerel bir vergi vardır. • Otel kategorileri işletmelerin kendileri tarafından ve her ülkede geçerli olan belirli düzenlemelere uygun olarak sağlanmıştır. Bu nedenle, bir ülkedeki bir otel, aynı kategoriye ait olmasına rağmen, hizmet ve kalite açısından diğerindeki bir otele benzemeyebilir. • DELUXTUR, tesisin tadilat veya yenileme çalışmalarının varlığı ve süresine ilişkin otel tarafından sağlanan bilgileri sağlar. DELUXTUR, hakkında bilgilendirilmemiş veya planlanan sonuçlanma tarihini aşan eserler için talepleri kabul etmeyecektir.

Değişiklikler ve iptaller. • Kişi sayısında% 15'e varan bir azalma varsa ve bu iptal varış tarihinden 6 hafta ile 7 gün önce yapılırsa 100 € idari iptal ücreti uygulanır. • Kişi sayısında% 15'ten fazla azalma varsa ve bu iptal varış tarihinden 6 hafta ile 7 gün önce yapılırsa% 50 iptal ücreti uygulanır. • Varıştan önceki 7 gün içinde yapılan iptallerde% 100 iptal ücreti tahsil edilecektir. • Varış tarihinden 6 hafta öncesine kadar yapılan iptallerde iptal ücreti alınmayacaktır. • Oda ve / veya gece sayısında artış olması durumunda değişiklik ücreti uygulanmayacaktır. Bu özel koşullar, buradaki Hüküm ve Koşulları tamamlayacak, tamamlayacak ve ekleyecektir.

TALEPLER VE SORUMLULUK REDDİ MÜŞTERİNİN SORUMLULUĞU

MÜŞTERİ, anormal davranış, vandalizm veya suistimal durumlarında nihai tüketicilerinin davranışlarından sorumlu olacaktır. Bu durumda, DELUXTUR ve / veya hizmet tedarikçisi, nihai tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı olmaksızın nihai tüketici konaklamasını veya rezervasyonlarını otomatik olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Son tüketicinin konaklama tesisinde kalması sırasında çözülebilecek her türlü olay doğrudan MÜŞTERİ tarafından çözümlenecektir. MÜŞTERİ (bu Sözleşme feshedilmiş olsun ya da olmasın) her zaman zararsız olacak ve her türlü eylem, talep, işlem, kayıp, maliyet, masraf ve talepten (bu tür konuları savunmak için maliyet ve harcamalar dahil) ve bunlara karşı tamamen tazmin edilmiş DELUXTUR tutacaktır. bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün MÜŞTERİ veya onun görevlileri, acenteleri veya yüklenicileri tarafından veya adına herhangi bir ihlalden doğrudan veya dolaylı olarak veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan uygun uzlaşması. Yukarıdaki DELUXTUR’un işbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüğüne bakılmaksızın, ister sözleşme, ister haksız fiil (yasal görevin ihlali dahil) veya başka türlü, MÜŞTERİ'nin söz konusu belirli hizmetler için DELUXTUR'a ödediği meblağı aşmayacaktır. Taraflardan hiçbiri, ekonomik zarar da dahil olmak üzere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kâr kaybı, kar kaybı, iş, gelir, itibar veya beklenen tasarrufları içeren dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

DELUXTUR'UN SORUMLULUĞU: DELUXTUR, MÜŞTERİ'nin acentesi olarak ve konaklama ve diğer hizmetlerin sözleşmesinde bağımsız bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle ölüm, yaralanma, hastalık, hasar, kayıp, kaza, hırsızlık, gecikmeler veya diğer herhangi bir düzensizlikten sorumlu tutulamaz. Otel veya diğer tedarikçiler tarafından hizmetlerin doğrudan veya dolaylı olarak sağlanmasından doğabilecek ve DELUXTUR ile sözleşme yapılmış olan. DELUXTUR, tedarikçilerin sorumluluk kabul etmesini sağlamak ve MÜŞTERİ'nin misafirlerinin hizmetlerin sağlanmasından doğan her türlü iddiasına karşı tazmin etmek için makul çabayı gösterecektir. Bu nedenle MÜŞTERİ, hizmetler için herhangi bir hak talebini doğrudan hizmet sağlayıcısına sunmayı taahhüt eder. MÜŞTERİ ayrıca DELUXTUR'un hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan hizmetlerin sağlanması üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını kabul eder. DELUXTUR, konaklama tesisinde son tüketici tarafından kalış süresi boyunca son tüketici tarafından sunulmamış herhangi bir iddiayla ilgilenmeyecektir. DELUXTUR, söz konusu kuruluştan son tüketici ayrılış tarihinden sonra sunulan herhangi bir iddiayı tedarikçi ile görüşemez.

SORUMLULUK REDDİ: Bu sitedeki bilgiler iyi niyetle yayınlanmıştır ancak DELUXTUR, yanlışlıklardan ve yazım hatalarından tamamen arınmış olduğunu garanti edemez ve bu sitedeki herhangi bir hata veya eksiklik için sorumluluk kabul etmez. Çeşitli hizmetlerle ilgili bilgiler, bilgilerin hizmet tedarikçisi tarafından sağlandığı göz önüne alındığında mümkün olduğunca doğrudur. Bu web sitesi diğer web sitelerine bağlantılar içerir. DELUXTUR'a ait oldukları yerler dışında, bu tür diğer web siteleri DELUXTUR'un kontrolü altında değildir veya DELUXTUR tarafından korunmaz ve DELUXTUR bu tür web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. DELUXTUR, bu web sitesine erişimden, bu web sitesinin kullanımından veya içerdiği herhangi bir bilgiden kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, cezalandırıcı, örnek niteliğinde veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. kar kaybı ve benzerleri dahil. Bu sitedeki hizmet tedarikçileri bağımsız işletmelerdir ve DELUXTUR veya bağlı kuruluşlarının temsilcileri veya çalışanları değildir. Bu bağımsız işletmeler, hizmetleri MÜŞTERİ'ye veya son tüketiciye karşı sorumluluklarını sınırlayabilecek veya hariç tutabilecek kendi Hüküm ve Koşullarına uygun olarak sunmaktadır. DELUXTUR ve iştirakleri, bu tür bağımsız işletmelerin herhangi bir eylemi, ihmali, ihlali veya ihmalinden veya yukarıda belirtilenlerden kaynaklanan herhangi bir zarar veya masraftan sorumlu değildir. DELUXTUR ve iştirakleri, çifte rezervasyon veya mücbir sebepler ya da kontrolleri dışındaki herhangi bir sebepten dolayı herhangi bir geri ödemeden sorumlu değildir. DELUXTUR, yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu web sitesinde bulunan bilgiler, hizmetler ve materyaller ile ilgili tüm zımni garantileri reddeder. Tüm bu bilgiler, hizmetler ve materyaller, herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır.

MÜLKİYET VE DİĞER HAKLAR SAHİPLİĞİ

MÜŞTERİ, DELUXTUR web sitesinde (tüm ticari isimler, ticari isimler, telif hakları, logolar, patentler, ticari markalar, hizmet markaları ve ticari sırlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bunlarla ilgili her türlü unsur ve fikri mülkiyet haklarının (bunlarla sınırlı olmamak üzere Hüküm ve Koşulları dahil) kabul ve beyan eder , kurallar, politikalar ve işletim prosedürleri ve DELUXTUR'un (yukarıda tanımlandığı üzere) Gizli Bilgileri, alınan veya aktarılan DELUXTUR veya tedarikçilerinin münhasır mülkiyetindedir. MÜŞTERİ, burada belirtilenler dışında, aktarılan bilgi veya verilere ilişkin herhangi bir hak veya menfaat elde etmeyeceğini ve DELUXTUR'un tüm patent, telif hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi veya verilerin tek sahibi olarak kalacağını kabul ve beyan eder. ticari marka, ticari sır, ticari isim, sözleşme, endüstriyel tasarım ve bunlarla ilgili diğer mülkiyet hakları, dünyanın herhangi bir yerinde. Bu web sitesindeki materyallerdeki tüm ticari markalar, telif hakları, logolar, veritabanı hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları (ayrıca bu web sitesinin organizasyonu ve düzeni), temeldeki yazılım kodu ile birlikte DELUXTUR veya tedarikçilerine aittir. MÜŞTERİ ve herhangi bir kullanıcı, DELUXTUR'un önceden yazılı izni olmaksızın, bu web sitesindeki veya DELUXTUR'a veya altta yatan yazılım koduna ait herhangi bir materyali kullanamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, değiştiremez, yayınlayamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, satamaz veya devredemez. . DELUXTUR'a ait herhangi bir Fikri Mülkiyetin (tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar, ticari isimler vb. Dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) DELUXTUR'un izni veya lisansı olmadan kötüye kullanılması durumunda; tüm rezervasyonlar ve satışlar durdurulacaktır ve DELUXTUR, meşru menfaatinin korunması uyarınca herhangi bir yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.